Ewidencja ludności i dowody osobiste:

Podatki:

Opis procedury - UZYSKANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Drogownictwo i komunikacja:

Mieszkalnictwo i budownictwo:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zakład Gospodarki Komunalnej:

Działalność gospodarcza:

Rolnictwo:

Geodezja i kartografia:

Sport:

Inne:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleśnej pełni dyżury w każdy II poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 do 18:00 w budynku za Szkołą Podstawową w Pleśnej.

W każdą I i IV środę miesiąca pełni dyżur terapeuta ds. uzależnień w godz. od 17:00 do 19:00, a w II i III czwartek miesiąca odbywają się spotkania grupy AA. W tych samych godzinach każdy potrzebujący porady i rozmowy w przedmiocie uzależnień może przyjść i porozmawiać.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Elżbieta Kędzior przyjmie oczekujących pomocy i porady codziennie w Urzędzie Gminy w Pleśnej w godzinach pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 146292822 pok. nr 4 na parterze.


Leśniczy ds. lasów prywatnych pełni dyżur w 2. środę każdego miesiąca w godz. 8:00 - 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Pleśna (pok. nr 204, II piętro).


Doradca Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pełni dyżury w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 - 15:00 w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym RELAKS, Łowczówek 63. Tel.: 573 485 958, e-mail: jolanta.zych@modr.pl


Dzielnicowy w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Pleśnej pełni dyżury w poniedziałki w godz. 15:00-17:00 oraz piątki w godz. 8:00-10:00.

Telefony kontaktowe do dzielnicowych:  

  • mł. asp. Robert Topolski (Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Rychwałd, Lichwin, Lubinka, Janowice)
  • mł. asp. Maciej Żbik tel: 604 492 845 (Świebodzin, Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska)
  • Posterunek w Pleśnej: 14 629 28 54

Działania priorytetowe dzielnicowych z trenu Gminy Pleśna na II półrocze 2019:

  • zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym,
  • doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym,

ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Janowice i Szczepanowice.

Komisariat Policji Tarnów Zachód tel. 47 831 17 22
Zgłaszanie interwencji - Komenda Miejska Policji w Tarnowie tel. 47 831 13 22
Ogólny telefon alarmowy - 112